Změna velikosti písma

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Historie obce > Významné osobnosti

Významné osobnosti

Významní rodáci:

Seznamte se se jmény lidí, kteří svým osobním životem a především svou prací dosáhli celosvětového věhlasu a uznání:
Josef Dvořák (1807 – 1869)
byl významný sbormistr, varhaník, hudební skladatel, operní pěvec – basista. Působil hlavně v Brně, byl také regentschorim při hlavním chrámu sv. Petra a Pavla.
Prof.  Václav  Kaprál (1889 – 1947)
byl  představitel  meziválečné generace moravských skladatelů, hudební  lyrik,  pedagog,  žák Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka.  V roce 1911 založil v Králově Poli věhlasnou klavírní školu, řídil pěvecký sbor LUMÍR. V roce 1935 se stal řádným členem České akademie věd a umění. V roce 1936 získal zahraniční ocenění na Mezinárodním festivalu soudobé hudby v Barceloně, stal se profesorem brněnské konzervatoře.  V roce 1946 byl zvolen prvním předsedou Syndikátu českých skladatelů.
Ing. prof. P. Josef Konšel Dr.h.c. (1875 – 1958)
byl roku 1897 vysvěcen  na  kněze. V roce 1910 byl mladý kněz, inženýr povýšen na arcibiskupského lesmistra. Následně byl  jmenován  ředitelem Centrálního ředitelství arcibiskupských statků. Po neshodách s arcibiskupem  nastoupil jako profesor lesní těžby na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Postupem času byl zvolen děkanem, rektorem a prorektorem této vysoké školy. Jeho vrcholným dílem je sestavení  a vydání  Naučného  slovníku lesnického. Mezi jeho další díla patří  Nauka o lesních stanovištích(1923) a Švýcarskými lesy (1925).
Prof. doc. PhDr. František Kopečný DrSc.  (1909 – 1990)
byl jazykovědec, etymolog a dialektolog. Má mezinárodní význam, je známý a uznávaný nejen v zemích, kde se mluví slovanskými jazyky, zanechal ve vědě hlubokou stopu. Ovládal všechny evropské jazyky. První československá moderní nářeční studie, známá ve vědeckém světě i daleko za hranicemi, je kniha „ NÁŘEČÍ  URČIC  A OKOLÍ“, i s ukázkami a slovníkem. Napsal celou řadu vědeckých i populárně-naučných knih.
JUDr. František Mlčoch (1875 – 1938)
byl významný reformátor nového středního i vysokého školství, byl sekčním šéfem na ministerstvu školství a národní osvěty, položil spolehlivé základy menšinovému školství v pohraničí.  Působil se svým určickým spolužákem P. Josefem Konšelem při zakládání  Vysoké školy zemědělské v Brně. Byl blízkým přítelem tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka.
Ing. Hynek Mlčoch (1880 – 1964)
byl jmenován pro své znalosti a zdatnost ředitelem arcibiskupských statků a lesů se sídlem v Hukvaldech. Na Hukvaldech byl blízkým přítelem hudebního skladatele Leoše Janáčka.
Josef Škarohlíd  (1923 – 1991)
byl vynikajícím organizátorem a manažerem. Nejprve byl ředitelem Uničovských  strojíren, poté ředitelem Českých loděnic v Praze, s filiálkou v Komárně. Nakonec  byl generálním ředitelem trastu podniků leteckého průmyslu  Aero Vodochody, Let Kunovice atd.