Změna velikosti písma

25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Historie obce > Historie školství v Určicích

 

Historie školy

Jak to vypadalo v dávné minulosti…

Tereziánské a josefinské reformy upravily také školství a přiměly obce věnovat školám více pozornosti. V Určicích byla stará farní škola, o níž je první zmínka v roce 1672, přeměněna v 70.letech 18.století na školu triviální (čtení, psaní, počty). V roce 1781 měla škola, sloužící celé farnosti, jen jedinou místnost, ve které zároveň bydlel i zkoušený učitel Dominik Kratochvíl. Pro vyučování byla místnost vybavena jen jedním dlouhým stolem. Zapsaných žáku bylo 76, ale školní docházka byla špatná. Přes zimu chodilo do školy jen málo dětí a od jara nechodil nikdo, protože děti musely pomáhat při polních pracích. Školní dozorce, jehož měla jmenovat obec, neexistoval. Protože neutěšený stav školy vedl k četným výtkám při pravidelných vizitacích, postavil knížecí velkostatek v roce 1785 svým nákladem vedle kostela novou školu s jednou učebnou a bytem pro učitele. Z daru náboženského fondu a místního faráře, se škola vybavila knihami pro chudé žáky. Za nového učitele Pavla Ticháčka, který nastoupil roku 1791, se zlepšila i školní docházka. V roce 1791 docházelo do školy, ze 127 školou povinných dětí, jen 73, v roce 1808, ze 119 zapsaných žáků, chodilo do školy 110. Školní budova byla postavená tak, jak se v Určicích běžně stavělo, z nepálených cihel a šindelovou střechou, shořela při velkém požáru městečka v roce 1828. Na stavbu nové školy, vybudované v letech 1830 -1832, poskytl materiál a vnitřní vybavení opět knížecí velkostatek. Nová škola měla dvě učebny, až do roku 1861 se však vyučovalo jen v jedné třídě.

…a v minulosti ne tak vzdálené:

Na jaře 1958 byl schválen projekt nové školy a teprve v létě téhož roku se stavba zahájila. Stavba v hodnotě 2 miliónů Kčs byla rozdělena do dvou etap, v první se prováděla stavba učeben, v druhé stravovna, tělocvična a byt školníka. První etapa se provedla v krátké době jednoho roku. Dne 25.října 1959 byla škola otevřena. Druhá etapa stavby se dokončila v srpnu 1960.

historie školy

 

 

A jak to bylo s mateřskou školkou?

Mateřská školka poprvé v historii Určic zahájila svou činnost dne 1.září 1949. Byla umístěna do místností zabraného statku p.Mikesky. První učitelkou byla Jitka Blahová z Vrbátek a opatrovnicí Hedvika Černá z Určic č. 256. Mateřská škola měla polodenní provoz a bylo zde umístěno 35 dětí. Měla bohužel nevhodné umístění, byla v blízkosti rozsáhlé výkrmny vepřů.
MŠ MŠ