Dnes je a svátek slaví . Mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:
  Pondělí   7:00 - 12:00    13:00 - 16:00 hod.
  Úterý       7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
  Středa     7:00 - 12:00    13:00 - 16:00 hod.
  Čtvrtek    7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 hod.
  Pátek      7:00 - 12:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 582 357 130
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@urcice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:
Pondělí    7:00 - 12:00     13:00 - 16:00 hod.
Úterý       7:00 - 12:00      13:00 - 17:00 hod.
Středa     7:00 - 12:00      13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek    7:00 - 12:00      13:00 - 17:00 hod.
Pátek      7:00 - 12:00     

Telefonické podání: pevná linka - 582 357 130
Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
Elektronicky na e-mail: podatelna@urcice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: mbhbath
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Určice, Určice 81, 798 04 Určice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací.

a)      Úhrada za pořízení fotokopie a tisku:

 • Černobílá kopie A4 jednostranně                        4,- Kč
 • Černobílá kopie A4 oboustranně                         6,- Kč
 • Černobílá kopie A3 jednostranně                        8,- Kč
 • Černobílá kopie A3 oboustranně                       10,- Kč   
 • Barevná kopie A4 jednostranně                        10,- Kč
 • Barevná kopie A4 oboustranně                         20,- Kč
 • Barevná kopie A3 jednostranně                        20,- Kč
 • Barevná kopie A3 oboustranně                         30,- Kč

b)      Kopírování na jiné nosiče informací:

 • CD a DVD                                                                   60,- Kč 

c)      Náklady za poštovné

 • dle platného poštovního sazebníku.

d)      Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

 • úhrada za hodinu vyhledávání informací                  200,- Kč

Formuláře:

Výroční zpráva o poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2019:

1. Žádost přijata: 19.8.2019 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 28.8.2019 - odpověď

2. Žádost přijata: 20.11.2019 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 3.12.2019 - odpověď

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2018:

1. Žádost přijata: 4.1.2018 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 12.1.2018 - odpověď

 2. Žádost přijata: 25.5.2018 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 7.6.2018 - odpověď

3. Žádost přijata: 5.9.2018 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 18.9.2018 - odpověď

4. Žádost přijata: 21.11.2018 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 21.11.2018 - odpověď

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2017:

1. Žádost přijata: 20.2.2017 - žádost o  informaci - žádost vyřízena: 6.3.2017 - odpověď

2. Žádost přijata: 29.3.2017 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 11.4.2017 - odpověď

3. Žádost přijata: 21.6.2017 - žádost o informaci - prodloužení lhůty: 4.7.2017 - prodloužení lhůty

    žádost vyřízena: 20.7.2017 - odpověď

4. Žádost přijata: 7.7.2017 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 21.7.2017 - odpověď

5. Žádost přijata: 17.8.2017 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 31.8.2017 - odpověď

6. Žádost přijata: 11.9.2017 - žádost o informaci - žádost vyřízena: 11.9.2017 - odpověď

 

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2016:

1. Žádost přijata: 1.2.2016 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 15.2.2016 - odpověď

2. Žádost přijata: 8.9.2016 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 19.9.2016 - odpověď

3. Žádost přijata: 13.9.2016 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 19.9.2016 - odpověď

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2015:

1. Žádost přijata: 11.3.2015 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 10.4.2015 - odpověď

2. Žádost přijata: 17.4.2015 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 27.4.2015 - odpověď

Žádosti o poskytnutí informace v roce 2014:

1. Žádost přijata: 25.3.2014 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 7.4.2014 - odpověď

2. Žádost přijata: 15.4.2014 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 28.4.2014 - odpověď

3. Žádost přijata: 15.5.2014 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 5.6.2014 - odpověď

4. Žádost přijata: 4.9.2014 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 19.9.2014 - odpověď

5. Žádost přijata: 21.10.2014 - žádost o informaci

    Žádost vyřízena: 4.11.2014 - odpověď

Změna velikosti písma

1. 4. Hugo

Zítra: Erika

Návštěvnost stránek

761491