Dnes je a svátek slaví . Mapa

Změna velikosti písma

21. 3. Radek

Zítra: Leona
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

  • archiv usnesení zastupitelstva obce a rady obce (níže)

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Oznámení o opravě právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Ceník pro právnické a fyzické osoby podnikající od 14.03.2022

01.01.2023

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2022, o nočním klidu
Oznámení o opravě právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

30.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1 2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce

01.01.2022

15.05.2019

07.06.2018

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2017 o nočním klidu 07.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3 2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice 23.06.2018
Provozní řád sběrného dvora 18.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č.  3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci Určice 13.07.2017
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy  11.04.2017
Nařízení obce Určice č. 1/2016 - Tržní řád 04.07.2016
Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  26.03.2014
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu 21.07.2012
3/1998 Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru 11.11.1998

 

Ostatní dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení rady obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010