Změna velikosti písma

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

  • archiv usnesení zastupitelstva obce a rady obce (níže)

Sbírka právních předpisů obce Určice

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2024, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Oznámení o vyhlášení právního předpisu číslo 3/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Určice o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství.
18.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2023, o místním poplatku ze psů
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Určice o místním poplatku ze psů
01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Určice o místním poplatku za obecní systém
01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Oznámení o opravě právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Ceník pro právnické a fyzické osoby podnikající od 14.03.2022
01.01.2023
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2022, o nočním klidu
Oznámení o opravě právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
30.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2019 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1 2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce
01.01.2022
15.05.2019
07.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2017 o nočním klidu
07.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3 2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice
23.06.2018
Provozní řád sběrného dvora
18.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č.  3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci Určice
13.07.2017
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 
11.04.2017
Nařízení obce Určice č. 1/2016 - Tržní řád
04.07.2016
Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 26.03.2014
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu
21.07.2012
3/1998 Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru
11.11.1998

Ostatní dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:
Zákon
Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.
Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb.
O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb.
Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb.
O obcích
zákon č. 72/2012 Sb.
O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.
O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb.
O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb.
Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb.
O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb.
O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb.
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb.
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb.
O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb.
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb.
O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb.
O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení rady obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010