Dnes je a svátek slaví . Mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

 

1.1.2020
   

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1 2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce

1.1.2022

 

15.5.2019

 

7.6.2018 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2017 o nočním klidu 7.6.2018 
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3 2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice 23.6.2018 
Provozní řád sběrného dvora 18.6.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č.  3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci Určice 13.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy  11.4.2017
Nařízení obce Určice č. 1/2016 - Tržní řád 4.7.2016
Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  26.3.2014
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu 21.7.2012
3/1998 Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru 11.11.1998

 

Ostatní dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení rady obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010