Dnes je a svátek slaví . Mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

 

1.1.2020
   

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1 2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce

1.1.2022

 

15.5.2019

 

7.6.2018 

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2 2017 o nočním klidu 7.6.2018 
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3 2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice 23.6.2018 
Provozní řád sběrného dvora 18.6.2018
Obecně závazná vyhláška obce Určice č.  3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci Určice 13.7.2017
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy  11.4.2017
Nařízení obce Určice č. 1/2016 - Tržní řád 4.7.2016
Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  26.3.2014
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu 21.7.2012
3/1998 Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru 11.11.1998

 

Ostatní dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 251/2016 Sb. O některých přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
   
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení rady obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Změna velikosti písma

14. 8. Alan

Zítra: Hana

Návštěvnost stránek

1042440