Změna velikosti písma

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony > Jednání zastupitelstva archiv > Jednání ZO 29. 6. 2016

Jednání ZO 29. 6. 2016

 K bodu 4:
Závěrečný účet obce Určice za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Určice za rok 2015
Příloha - KK Určice, p.o. za rok 2015
Příloha - obec Určice za rok 2015
Příloha - ZŠ a MŠ Určice, p.o. za rok 2015
Rozvaha - bilance KK Určice, p.o. za rok 2015
Rozvaha - bilance obce Určice za rok 2015
Rozvaha - bilance ZŠ a MŠ Určice, p.o. za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty KK Určice, p.o. za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty obce Určice za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Určice,p.o. za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2015

Účetní závěrka obce Určice za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Určice za rok 2015
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci ke dni 31.12.2015 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2015
Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit - Obec Určice
Návrh usnesení k bodu 4

K bodu 5:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Návrh usnesení ke kanalizaci

 K bodu 6:
Nabídka na odprodej čp. 80 - Fatrdlová Žaklina
Návrh kupní smlouvy - Fatrdlová Žaklina
Nabídka na odprodej čp. 80 Šmíd Pavel
Návrh kupní smlouvy Šmíd Pavel
Návrh usnesení na odprodej čp. 80

K bodu 7:
krycí list nabídky
Návrh kupní smlouvy
Odůvodnění účelnosti VZ dle § 156 ZVZ_dodávka
OŘ- Kvalif.Dokumentace- dodávka
OŘ- Zadávací Dok_dodávka
Tabulka technických parametrů
Návrh usnesení k bodu 7

K bodu 8, 9, 10:
Podklad pro schválení použití a rozdělení darů FVE
Žádost o dotaci TJ Sokol
Veřejnoprávní smlouva č. 1 TJ Sokol
Žádost o dotaci ŘKF
Veřejnoprávní smlouva č. 2 ŘKF
Žádost o dotaci SDH
Veřejnoprávní smlouva č. 3 SDH
Návrh usnesení k 8,9,10