Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady obce

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva a rady obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu

21.7.2012

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice

3.10.2015

Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
3/1998 Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru
11.11.1998
Obecně závazná vyhláška obce Určice č. 2/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011

1/2002 Opatření rady obce Určice-Řád veřejného pohřebiště

17.7.2002
 Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  26.3.2014
 Nařízení obce Určice č. 12016 - Tržní řád 4.7.2016 

Jednací řád zastupitelstva obce, volební řád, pracovní řád

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení rady obce

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Hlášení místního rozhlasu

Návštěvnost stránek

249512
Obec Určice