Naše obec se připojila k celorepublikové akci

UKLIĎME ČESKO.

V sobotu 8. dubna se u sokolovny sešlo téměř 110 dobrovolníků. Zúčastnili se členové místních spolků: hasiči, myslivci, zahrádkáři, fotbalisté a farníci.  Přišli i zaměstnanci základní a mateřské školy, rodiče s dětmi, zaměstnanci obce a další občané, kteří posbírali 1,5 tuny odpadu, hlavně PET lahve, obaly od svačin, krabičky od cigaret a odpad z domácností, který patří do popelnic a na sběrný dvůr a ne do přírody. Za tuto pomoc občanům děkujeme.

 

Obec Určice

Obec Určice se nachází v západní části Hané,  jihozápadně od Prostějova, v podhůří Drahanské vysočiny. Nadmořská výška kolísá díky členitosti obce mezi 235 až 280 m, Katastrální území je značně protáhlé směrem východ-západ. Katastr má výměru 1 117 ha. Počet obyvatel se pohybuje kolem 1350. Určice jsou prastarým sídlištním místem, mnohé archeologické nálezy dokazují, že nejstarší sídliště člověka zde sahá až do období mladého paleolitu, tedy téměř před 30 000 lety. V roce 1995 byly v trase Za Koutskými humny asi 250 m severně od Určic odkryty unikátní archeologické nálezy kostrového pohřebiště z mladohradištního období – bezmála 40  hrobů. Vedle nich byly zachyceny i nejstarší stopy osídlení sahající až do 6. a 5. tisíciletí př.n.l. V katastru obce byly v minulosti nalezeny pozůstatky moře, které v mladších třetihorách přibližně před 15 miliony let zalévalo oblast Prostějovska.více...

1. 5. Svátek práce

Zítra: Zikmund

Návštěvnost stránek

235700
Obec Určice